Porthos

Ellie Karssemakers

Projectmanager

Pionier in grootschalige CO2-opslag in Nederland

Om de gestelde klimaatdoelen van Nederland te bereiken wordt het Porthos-project geïmplementeerd. Dit is het eerste project waarbij op grote schaal CO2-opslag in Nederland wordt uitgevoerd. Het transporteert en slaat 37.5 megaton CO2 van de industrie in de haven van Rotterdam op in lege gasvelden onder de Noordzee. Het project streeft naar evenwicht tussen de industriële en ecologische behoeften van de regio.

Bevorderen van klimaatdoelstellingen

Eerste grote CO2-opslagproject in Nederland

Balans tussen industriële en ecologische behoeften

CO2 stored per annum
0 Mton
year life time
0

De tocht van CO2

Ellie Karssemakers, investment manager bij Rivoir, belicht het Porthos project als uniek. Het verzamelnetwerk van leidingen, dat zich uitstrekt over ongeveer 30 kilometer in de haven van Rotterdam, begint aan de oostelijke zijde van de Oude Maas in het Botlekgebied. En gaat vanuit daar door het Europoortgebied naar het compressorstation op de Maasvlakte. Binnen dit station worden drie compressoren gebruikt om de CO2 tot een druk van maximaal 130 bar te brengen als voorbereiding op het zeetransport. Vanaf hier ligt een leiding van ongeveer 22 kilometer naar het P18-A platform op de Noordzee. De CO2 wordt vervolgens opgeslagen in de poriën van het zandsteen. Dat is de voormalige locatie van aardgas.

Porthos is een uniek project. Het is de eerste keer dat CO2-opslag in Nederland op grote schaal plaatsvindt. En daar is nog geen standaard proces- en projectaanpak voor.

Ellie Karssemakers (Rivoir)

Projectstructuur

Het Porthos-project wordt geleid door een consortium van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam. Eenmaal de benodigde vergunningen zijn verkregen, zal de bouw beginnen met een geplande operationele datum van 2026. Rivoir vertegenwoordigt EBN in het Decision Support Team. Zij zijn verantwoordelijk voor alle voorbereidingen op de besluitvorming voordat er een definitieve investeringsbeslissing kan worden genomen.

Get in touch

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact