Het Rivoir aanbod

Concession management

Rivoir is een management service provider en specialiseert zich in het langjarig beheer van infrastructuur-projecten, -concessies en -investeringen.

ESG

Rivoir ondersteunt infrastructuur-projecten bij het realiseren van hun ESG-doelstellingen en is een ervaren partner in het ontwikkelen van ESG-strategieën.

Asset management

Rivoir richt zich op de lange termijn waarde van de technische infrastructuur van projecten. Het asset management wordt geïntegreerd in de totale business case.

Advisory

Rivoir fungeert als adviseur voor complexe infrastructuurprojecten en investeerders, waarbij we gespecialiseerd zijn in strategie, governance, cybersecurity en finance.

We vertegenwoordigen de belangen van alle betrokken partijen en waarborgen de naleving van hoge kwaliteitsnormen. Trots op de blijvende impact van onze projecten.

Concession management

Betrouwbaar beheer van infrastructuur en concessies

Rivoir neemt u het lange termijn management van infrastructuur, concessies en investeringen volledig uit handen. Ons multidisciplinaire team houdt zich bezig met de ontwikkeling, bouw, financiering en het beheer van privaat gefinancierde publieke infrastructuurprojecten. Hierbij staan strategie, finance, techniek, governance en duurzaamheid centraal.

Onze belofte: duurzame resultaten voor de lange termijn

Rivoirs’ onafhankelijke en uniek gestructureerde aanpak onderscheidt ons. Ons doel is om een betrouwbare en langdurige partner te zijn die helpt bij het navigeren door de complexiteit van grote infrastructuurprojecten. Hierbij bewaren we continu het overzicht en houden we de belangen van alle betrokkenen in het vizier. We geloven sterk dat deze aanpak resulteert in heldere oplossingen en duurzame resultaten voor onze projecten en hun investeerders.

Een betrouwbare partner in ESG

Rivoir biedt ondersteuning aan infrastructuur projecten die streven naar het behalen van hun ESG-doelstellingen. Als ervaren partner in de ontwikkeling van ESG-strategieën werken we nauw samen met klanten om duidelijke beleidslijnen en rapportages op te stellen. Daarnaast ondersteunen we met het behalen van specifieke ESG-certificeringen en het opzetten van ESG initiatieven. We bieden ook een innovatief online platform aan dat projectbeheersing, risicomanagement en governance faciliteert. Dit platform bevat daarnaast KYC (Know Your Customer) diensten, waarmee we data efficiënt beheren en voldoen aan de strengste normen voor dataprivacy en beveiliging.

Het opstellen van duidelijke ESG beleidslijnen en rapportages

Ondersteuning door middel van een online platform

Focus op het behalen van ESG-certificeringen

ESG in het DNA van Rivoir

ESG is een kernonderdeel van onze werkwijze en het bedrijfsDNA. Het weerspiegelt de diversiteit van de projecten die we beheren en de uiteenlopende behoeften van onze klanten. Wij hanteren een ambitieus ESG-beleid binnen onze organisatie en promoten het op al onze projecten. Wij geloven sterk dat de integratie van duurzaamheid, sociale belangen en goed bestuur in projecten essentieel is voor het op lange termijn verantwoord omgaan met infrastructuur.

Asset management

Langetermijnwaarde van assets

Rivoir heeft een onafhankelijke focus op de langetermijnwaarde van technische assets en integreert asset management in de totale business case. Wij richten ons op de volledige looptijd, van ontwerpfase tot vernieuwings- of sloopfase. Onze waardegedreven aanpak baseert zich op een ‘total cost of ownership’ benadering (waarbij rekening wordt gehouden met kwaliteit, beschikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid) en beheersbare risico’s die in lijn zijn met de asset management visie van de projecten.

Ervaring, partnerschap en prestatie

Rivoirs’ ervaren team heeft een bewezen trackrecord in het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van een assetmanagementstrategie. Wij fungeren als onafhankelijke SPC en beheren het volledige onderhoud van de projecten. Daarnaast monitoren we prestaties met behulp van KPI’s en maken we gebruik van innovatieve software-oplossingen om de efficiëntie te verhogen. Wij geloven dat onze aanpak zorgt voor een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van assets, terwijl de belangen van klanten, concessiehouders en duurzaamheid worden geïntegreerd.

Advisory

Strategie

Rivoir adviseert op basis van jarenlange ervaring als management partner van complexe infrastructuurprojecten en investeerders. We helpen bij strategische vraagstukken, zoals het ontwikkelen van projectstrategieën, het opstellen van businesscases, het uitvoeren van herstructureringen en het organiseren van projectorganisaties. We kunnen ook een bestuurdersrol op ons nemen. Daarbij combineren we op transparante wijze projectkennis en aandeelhoudersbelangen.

Financiering

Infrastructuurprojecten zijn dynamisch en elke verandering kan invloed hebben op de financiering. Daarom ondersteunen wij bij financierings-vraagstukken, financiële herstructureringen en helpen we met financiële modellen gericht op de operationele fase van projecten. Dit zorgt voor transparante inzichten in lange termijn rendementen en de actuele financiële stand van zaken.

Governance

Rivoir stelt een innovatief online platform beschikbaar voor projectmanagement, risicobeheer en governance. Het platform biedt tevens gereedschappen en diensten voor Know Your Customer om te voldoen aan toenemende financiële regelgeving. Daarnaast voorkomt het buitensporigheden zoals witwassen en fraude. We zorgen ervoor dat gegevens veilig, efficiënt en transparant worden beheerd en voldoen aan de strengste normen voor gegevensprivacy en -beveiliging.

Cybersecurity

De dreiging van cybercriminaliteit neemt toe, ook voor prestatiegerichte en gefinancierde DBFM-projecten waar Rivoir uitgebreide ervaring mee heeft. Deze dreiging kan leiden tot sabotage, storingen, hoge kosten en schade aan de reputatie van onze klanten. Daarom is het identificeren en matigen van cyberrisico’s noodzakelijk. Rivoir in samenwerking met onze partner ICT Group, hanteert een unieke aanpak om cyberrisico’s in een DBFM-projectfinancieringscontext aan te pakken. Het aanbod bestaat uit een initiële scan tot aan de implementatie en monitoring van beleid en oplossingen.

Get in touch

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact