The rivoir way

Onze missie

Complexe, duurzame infrastructurele projecten vereisen onafhankelijk leiderschap en management. Het is onze missie om de infrastructuur voor toekomstige generaties te leiden. Wij streven ernaar om te opereren met maatschappelijke relevantie, technische uitmuntendheid, goed bestuur, duurzaamheid en financiële rentabiliteit. Daarbij onderhouden we een sterke band met ontwikkelaars, operators en investeerders. Onafhankelijkheid, transparantie, volharding en verbinding zijn daarom ook onze kernwaarden en deze zijn essentieel voor succesvolle samenwerkingen.

average remaining life
> 0 years
project value
0 billion
asfalt
> 0 km
Real estate space
200000 m2

Onze ambitie

Het is onze ambitie om investeerders en assetmanagers te ontzorgen en te leiden om overzicht te behouden tijdens projecten op de lange termijn. Wij hebben als organisatie de ervaring en alle vereiste competenties en systemen om investeringen te beheren. Met onze toegewijde projectteams, gesteund door de brede kennis in de Rivoir organisatie, bouwen wij bruggen tussen de werelden van techniek, uitvoering, duurzaamheid en financiële investeringen.

Bij Rivoir werken we transparant en onafhankelijk. En altijd met het lange termijn belang voor ogen. Dit is een essentieel onderdeel van onze cultuur.

Jeroen Hofstra

Onze focus op duurzaamheid

Het integreren van duurzaamheid, sociale belangen en goed bestuur in projecten is essentieel voor verantwoord beheer van infrastructuur op de lange termijn. We zijn ervan overtuigd dat wij als organisatie een belangrijke rol kunnen spelen bij het verwezenlijken van deze principes. We richten ons op de reductie van klimaatrisico’s en bijbehorende thema’s zoals CO2-uitstoot, waterbeheer, circulariteit, biodiversiteit en ontbossing. Daarnaast streven we naar verbeteringen op het gebied van sociale veiligheid, gelijkheid, inclusiviteit en (mentale) gezondheid.

We zijn voorlopers op het gebied van governance: wij beheren bedrijfsprocessen en risico’s binnen langlopende projectfinancieringen op een proactieve, transparante manier. Hierdoor verlopen projecten succesvol. Onze gezamenlijke ESG-missie is van fundamenteel belang voor de waarde van toekomstige infrastructuurprojecten. Samen met projectpartners, (publieke) opdrachtgevers, investeerders en financiers streven we ernaar om die projecten op een creatieve en duurzame manier tot een succes te maken.

Het Rivoir aanbod

Investment management met een langetermijnvisie dat hand in hand gaat met commerciële daadkracht, financiële expertise, technische kennis, governance en duurzaamheid.

Concession management

Rivoir is een management service provider en specialiseert zich in het langjarig beheer van infrastructuur-projecten, -concessies en -investeringen. Hierbij richten we op de ontwikkeling, bouw en het beheer van grootschalige, privaat gefinancierde publieke infrastructuurprojecten.

ESG

Rivoir ondersteunt infrastructuur-projecten bij het realiseren van hun ESG-doelstellingen en is een ervaren partner in het ontwikkelen van ESG-strategieën.

Asset management

Rivoir richt zich op de lange termijn waarde van de technische infrastructuur van projecten. Het asset management wordt geïntegreerd in de totale business case.

Advisory

Rivoir fungeert als adviseur voor complexe infrastructuurprojecten en investeerders, waarbij onze uitgebreide ervaring en expertise ingezet wordt voor strategische en financiële ondersteuning.

Get in touch

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op!

Contact