we’re enabling

connections

this is Rivoir

Rivoir organiseert en ontwikkelt en monitort investeringen in grote complexe en gefinancierde infrastructuur over de levensduur van de projecten. Als een onafhankelijke management partner neemt Rivoir de verantwoordelijkheid voor de commerciële, juridische, financiële en procesmanagement werkzaamheden. Rivoir vormt hierbij de verbinding tussen de project partners, de opdrachtgever en de investeerders en de belangen van alle betrokken partijen worden gerespecteerd en behartigd. Op deze wijze maakt Rivoir de totstandkoming en gebruik van duurzame en economisch belangrijke infrastructuur mogelijk.

We behartigen de belangen van de betrokken partijen en zorgen dat ten allen tijden de vereiste kwaliteit wordt geleverd. Wij zijn trots op onze rol en de bijbehorende blijvende impact die wij genereren op onze projecten.

the Rivoir way

Grote en complexe infrastructuur projecten vragen om onafhankelijk management en leiderschap om de belangen van betrokken partijen te verbinden, te behartigen en te beschermen. Gedurende de levensduur van projecten. Hierdoor kunnen de beste resultaten bereikt worden in de ontwikkeling en prestatie van nieuwe en bestaande infrastructuur. De aanpak van Rivoir is gebaseerd op deze overtuiging. Wij geven ons langjarige commitment aan een infrastructuur project. In complexe en gefinancierde infrastructuur kunnen we door onze multidisciplinaire en integrale aanpak onze werkelijke waarde laten zien. Zorgen dat alle stukjes van de puzzel in elkaar vallen en de verbinding leggen tussen de wereld van infrastructuur technologie en uitvoering met de wereld van financiële investeringen. Deze benadering leidt zeker tot een creatieve, duurzame en efficiëntere manier van ontwikkelen en beheren van infrastructuur investeringen. Hierbij kunnen alle betrokken belanghebbenden zoals investeerders, ontwikkelaars en opdrachtgevers zich richten op hun primaire strategische taken.

about Rivoir

Het Rivoir team heeft jarenlange ervaring en een track record in het ontwikkelen, financieren, organiseren en managen van concessie contracten, special purpose vehicles, financiële investeringen en project financiering in infrastructuur. Rivoir is actief in de ontwikkelfase de bouwfase en de beheerfase van grote complexe gefinancierde infrastructuur projecten. Rivoir richt zich op infrastructuur in mobiliteit en hernieuwbare energie. Rivoir hanteert een multidisciplinaire en integrale aanpak. Deze gestructureerde aanpak kent duidelijke processen, producten, resultaten en risicomanagement en kwaliteitsborging. Mede gebaseerd op de project- en investeringsstrategie. Rivoir verzorgt project- en procesmanagement, finance management, legal – en contractmanagement en asset management. Duurzaamheid en governance zijn essentiële onderdelen in deze aanpak.

10

FTE

250 km

asfalt

2,5 mld

project
waarde

20 km

geluids
wanden


A24 Blankenburg Verbinding

Om de ontsluiting van de Greenport Westland en de Rotterdamse haven naar het achterland te verbeteren en de economie en bereikbaarheid van de gehele regio te stimuleren wordt de A24 Blankenburgverbinding aangelegd. Deze nieuwe snelweg verbindt de A15 ten oosten van Rozenburg en de A20 ten westen van Vlaardingen. De verbinding wordt een alternatief voor het bestaande A4 tracé tussen de knooppunten Kethelplein en Beneluxplein.
Lees meer…

File vermindering
Minder onveilig situaties
Verbreding A12
Minder onveilig situaties
Rijkswaterstaat
double sided arrow
Baak

SAA A9 Badhoevedorp –

Holendrecht

Om de lokale leefbaarheid te verbeteren en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te bevorderen, breidt Rijkswaterstaat het wegennet tussen Schiphol, Amsterdam en Almere verder uit. De verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht is onderdeel van dit prestigieuze Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) programma.
Lees meer…

File vermindering
Minder onveilig situaties
Verbreding A12
Minder onveilig situaties
Rijkswaterstaat
double sided arrow
Baak


N18 Groenlo – Enschede

De verbreding van de N18 zorgt voor een verbeterde verbinding tussen de Achterhoek en regio Twente en een verbeterd en veilig leefklimaat in de regio: De Nieuwe Twenteroute. Belangrijk doel van dit 27 kilometer lange traject was om doorgaand verkeer uit de leefkernen van Eibergen, Haaksbergen en Usselo te halen. Ter hoogte van Haaksbergen gaat de N18 in een verdiepte ligging onder het spoor van de Museum Buurtspoorlijn door.
Lees meer…

File vermindering
Minder onveilig situaties
Verbreding A12
Minder onveilig situaties
Rijkswaterstaat
double sided arrow
Baak